Celodenní konstelace v PRAZE

Datum / čas
07/10/2018
10.00 - 19.00

nahrávám mapu....

Místo: Dům ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu)
110 00 Praha 1

Od 10:00 do cca 19h

Cena: 1.500kč účast, 2.200kč vlastní konstelace

Min. 10 a max. 20 účastníků

Za celý den postavíme minimálně 8 a max. 15 konstelací

Přihlášení nutné předem na tel: 724979756, je nutné si předem zamluvit stavění své vlastní konstelace. Pište na: Umay@centrum.cz

Přihláška je platná po zaslání částky 1.500kč nebo 2.200kč na č.účtu: 167194724/0300.

S sebou si vezměte velkou svačinu na polední pauzu, malé občerstvení a čaje budou k dispozici.

Tato metoda, vytvořená Bertem Hellingerem odhaluje tragickou dynamiku a zápletky, ke kterým se tradiční psychoterapie nepřiblíží. Terapie, soustředící se na systém, pomáhá nalézt, jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a svých předků. K tomu dochází při sestavení vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do konstelace druhých jako zástupce jeho blízkých osob. Rodinné konstelace řeší problém separace a vedou k prožitku toho, že vše je spojeno se vším, pokud to přijmu zpět do svého systému, dojde k úlevě a pochopení. S původní rodinou jsme spojeni skrze celé generace. Formuje to, jak vnímáme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Rodina patří mezi hlavní příčiny kvality našich vztahů, našeho zdraví a našeho života. Semináře jsou vhodné pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, nebo pro ty, kteří se chtějí osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Účastníci by se měli před seminářem co nejlépe informovat o historii své rodiny. Potřebují také získat co nejvíce informací o významných (tragických) událostech, které se udály v současnosti a v minulých generacích. (např. předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, potraty, úmrtí při porodu, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, mentální nemoci, ztráty majetku, věznění, křivdy, brutální zločiny, zločiny a tragické události spojené s válkou apod.)

Klient, který si staví konstelaci, sdělí terapeutovi svou motivaci, která může být jakákoli: neshody v partnerství, problémové dítě (dítě s SPU, autistické, s ADHD, s agresivními sklony, s drogovou závislostí, sexuálně promiskuitní, sourozenecká rivalita apod.), neschopnost otěhotnět, nemoc, alergie, špatné vztahy s rodiči nebo na pracovišti, finanční problémy, problémy s domácími mazlíčky,…apod. Terapeut na základě motivace a poznatků o faktech klientova rodinného systému určí členy rodiny, kteří jsou významní pro konstelaci, za které vybere mezi přítomnými klient zástupce. Klient vybere také zástupce za sebe sama, a sestaví je v prostoru místnosti do konstelace intuitivním způsobem. Zástupci se ocitnou v energetickém poli rodiny klienta, vypovídají o vztazích, které se v rodině dějí. Terapeut se zástupci pracuje tak, aby došlo k harmonizaci celého systému. Na závěr konstelace klient do konstelace vstoupí. Vymění se se svým zástupcem v harmonizovaném rodinném systému. Klient může díky konstelaci porozumět různým vlivům, které v rodinném systému působí. Může díky nim změnit pohled na svůj život a vztahy se svými blízkými.

JEDNA KONSTELACE TRVÁ CCA 30 AŽ 60 MINUT.

Těším se na vás

Yamuna
www.psychoterapeutka.eu