Večerní rodinné konstelace v Brně

Datum / čas
20/02/2019
19.00 - 23.30

nahrávám mapu....

Místo: Centrum Miracle, Křehlíkova 48, Brno – Slatina
Je možnost přespání v místě po domluvě předem.

Od 19:00 do cca 23:30

Cena:

700kč účast

1200kč vlastní konstelace

Max. 15 účastníků

Za večer postavíme max. 10 konstelací

Přihlášení nutné předem na tel: 724979756, je nutné si předem zamluvit stavění své vlastní konstelace.

Přihláška je platná po zaslání částky 700kč nebo 1200kč na č.účtu: 167194724/0300.

Tato metoda, vytvořená Bertem Hellingerem odhaluje tragickou dynamiku a zápletky, ke kterým se tradiční psychoterapie nepřiblíží. Terapie, soustředící se na systém, pomáhá nalézt, jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a svých předků. K tomu dochází při sestavení vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do konstelace druhých jako zástupce jeho blízkých osob. Rodinné konstelace řeší problém separace a vedou k prožitku toho, že vše je spojeno se vším, pokud to přijmu zpět do svého systému, dojde k úlevě a pochopení. S původní rodinou jsme spojeni skrze celé generace. Formuje to, jak vnímáme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Rodina patří mezi hlavní příčiny kvality našich vztahů, našeho zdraví a našeho života. Semináře jsou vhodné pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, nebo pro ty, kteří se chtějí osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Účastníci by se měli před seminářem co nejlépe informovat o historii své rodiny. Potřebují také získat co nejvíce informací o významných (tragických) událostech, které se udály v současnosti a v minulých generacích. (např. předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, potraty, úmrtí při porodu, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, mentální nemoci, ztráty majetku, věznění, křivdy, brutální zločiny, zločiny a tragické události spojené s válkou apod.)

Klient, který si staví konstelaci, sdělí terapeutovi svou motivaci, která může být jakákoli: neshody v partnerství, problémové dítě (dítě s SPU, autistické, s ADHD, s agresivními sklony, s drogovou závislostí, sexuálně promiskuitní, sourozenecká rivalita apod.), neschopnost otěhotnět, nemoc, alergie, špatné vztahy s rodiči nebo na pracovišti, finanční problémy, problémy s domácími mazlíčky,…apod. Terapeut na základě motivace a poznatků o faktech klientova rodinného systému určí členy rodiny, kteří jsou významní pro konstelaci, za které vybere mezi přítomnými klient zástupce. Klient vybere také zástupce za sebe sama, a sestaví je v prostoru místnosti do konstelace intuitivním způsobem. Zástupci se ocitnou v energetickém poli rodiny klienta, vypovídají o vztazích, které se v rodině dějí. Terapeut se zástupci pracuje tak, aby došlo k harmonizaci celého systému. Na závěr konstelace klient do konstelace vstoupí. Vymění se se svým zástupcem v harmonizovaném rodinném systému. Klient může díky konstelaci porozumět různým vlivům, které v rodinném systému působí. Může díky nim změnit pohled na svůj život a vztahy se svými blízkými.

JEDNA KONSTELACE TRVÁ CCA 30 AŽ 60 MINUT.

Těším se na vás

Umay Yamuna Wolf
www.psychoterapeutka.eu

#psychoterapeutkaeu #umayyamunawolf #konstelace #vecernikonstelace #rodinnekonstelace #brno #happybrno #hellinger