Rodinné konstelace

img00962Tato metoda, vytvořená Bertem Hellingerem odhaluje tragickou dynamiku a zápletky, ke kterým se tradiční psychoterapie nepřiblíží. Terapie, soustředící se na systém, pomáhá nalézt, jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a svých předků. K tomu dochází při sestavení vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do konstelace druhých jako zástupce jeho blízkých osob. Rodinné konstelace řeší problém separace a vedou k prožitku toho, že vše je spojeno se vším, pokud to přijmu zpět do svého systému, dojde k úlevě a pochopení. S původní rodinou jsme spojeni skrze celé generace. Formuje to, jak vnímáme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Rodina patří mezi hlavní příčiny kvality našich vztahů, našeho zdraví a našeho života. Semináře jsou vhodné pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, nebo pro ty, kteří se chtějí osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Účastníci by se měli před seminářem co nejlépe informovat o historii své rodiny. Potřebují také získat co nejvíce informací o významných (tragických) událostech, které se udály v současnosti a v minulých generacích. (např. předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, potraty, úmrtí při porodu, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, mentální nemoci, ztráty majetku, věznění, křivdy, brutální zločiny, zločiny a tragické události spojené s válkou apod.)

Klient, který si staví konstelaci, sdělí terapeutovi svou motivaci, která může být jakákoli: neshody v partnerství, problémové dítě (dítě s SPU, autistické, s ADHD, s agresivními sklony, s drogovou závislostí, sexuálně promiskuitní, sourozenecká rivalita apod.), neschopnost otěhotnět, nemoc, alergie, špatné vztahy s rodiči nebo na pracovišti, finanční problémy, problémy s domácími mazlíčky,…apod. Terapeut na základě motivace a poznatků o faktech klientova rodinného systému určí členy rodiny, kteří jsou významní pro konstelaci, za které vybere mezi přítomnými klient zástupce. Klient vybere také zástupce za sebe sama, a sestaví je v prostoru místnosti do konstelace intuitivním způsobem. Zástupci se ocitnou v energetickém poli rodiny klienta, vypovídají o vztazích, které se v rodině dějí. Terapeut se zástupci pracuje tak, aby došlo k harmonizaci celého systému. Na závěr konstelace klient do konstelace vstoupí. Vymění se se svým zástupcem v harmonizovaném rodinném systému. Klient může díky konstelaci porozumět různým vlivům, které v rodinném systému působí. Může díky nim změnit pohled na svůj život a vztahy se svými blízkými.

JEDNA KONSTELACE TRVÁ CCA 30 AŽ 60 MINUT.

 

Ukázka užití RK v tématu týkajícího se zvířat:

RODINNÉ KONSTELACE – PROBLÉM S KOČIČKOU

Klientka si stěžuje, že její kočka čůrá, kam chce, naschvál jí čůrá i do vany, aby viděla, že krvácí do moči, i když byla přeléčena antibiotiky. Když se jí nevěnovala, odjela na celý den pryč nebo se vrátila až druhý den, vždy našla krvavé loužičky v koupelně na zemi, ve vaně, umyvadle, ručnících, matracích i kobercích. Sama si stěžuje na problémy s močovými cestami, mají to dědičně – i její babička má problémy s tímto orgánem. Krvácení z močov&yac ute;ch cest ukazuje na nedostatek lásky a pocity opuštěnosti. Do konstelace si staví zástupkyni za sebe, babičku a kočku. Kočka nechce být vůbec s babičkou, cítí, že na ni něco přenáší ze svých nevyřešených témat. Klientce se snaží kočka pomoci, ale je to pro ni sebedestruktivní. Do konstelace je přidána postupně i Láska a matka klientky. Babička se původně snažila manipulovat a stále přimět klientku, aby se k Lásce přiblížila, ale sama ji nedokázala uchopit a přijmout. Matka na Lásku vůbec neví, jak má reagovat, vůbec neví co to je. Je zmatená. Klientka odchází do rohu, když vidí tu rozpačitost u své matky. Je tam židle, sedá si na ni, cítí, že je citový mrzák. Láska ví, že jen ona je schopna ji přijmout (babička a matka ne). Proto přišla za ní a láká ji, aby ji přijala do svého života. Klientka se odhodlá ke skoku na Lásku, je nakonec schopna ji přijmout, i když měla předtím strach. Když klientka dokázala sama přijmout Lásku, kterou nedostala od matky ani nikoho jiného z rodiny, vše se uvolnilo, ona mohla konečně cítit. Kočka se k ní vinula a spokojeně vrněla. Klientka získala, co potřebovala, aby jí kočka nemusela zrcadlit, co jí samotné chybělo. Díky tomu, že klientka pochopila a změnila své chování, je kočka nyní zdravá a spokojená.