Hodnocení

psychoterapeutka.eu
Hodnocení

Právě kolem mne prošla na ulici paní, která svému muži po jejím boku povídala: „ty schody jsou nepříjemný…“ A to mne přivedlo k zamyšlení nad hodnocením věcí…
Vše, co je kolem nás, prostě jen je.tečka. Velmi často máme tendenci něco a někoho hodnotit a promítat na druhé jevy a lidi své vnitřní obrazy, přesvědčení a nálady. Ty schody byly, zda jsou příjemný nebo nepříjemný, o tom rozhoduje osoba, která je hodnotí. Správně, pokud by si přiznala, že ty schody „za nic nemůžou“, by měla říct: „chození do těchto schodů je mi nepříjemný“, pak by za to, že je takto vnímá ona sama, možná jako jediná osoba na naší planetě, převzala zodpovědnost za toto své rozhodnutí. Jsme ti, kteří tvoří svůj Vesmír, své zkušenosti.
Hodnocení líbí. Nelíbí. Příjemný. Nepříjemný. Velký. Malý… zda se rozhodnu, že dnes se chci cítit příjemně a radostně, za to nemohu vinit nikoho a nic. Žádné počasí, „pozdě“ přijíždějící tramvaj, atd.
Byt víc vědomá a nehodnotit k tomu mně i ostatním pomáhá pracovat se svou myslí pomocí Access Bars. Můžete přijít na individuální terapii (sezení) nebo na kurz, a stát se tak profesionálem v této vědomí rozšiřující technice. Termíny najdete na www.psychoterapeutka.eu