Moje chystaná kniha: ARTETERAPIE a ARTEFILETIKA pro lidi s PAS a jejich blízké

Ráda bych vás informovala, že jsem v loňském roce 2022 začala psát svou novou odbornou knihu: ARTETERAPIE a ARTEFILETIKA pro lidi s PAS a jejich blízké. O vydání nyní jednám se dvěma nakladatelstvími, tak mi držte palečky, děkuji.

Toto autorské dílo podléhá autorskému zákonu – Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Všechna práva vyhrazena © 2022.

 

Zde ukázka mé nové knihy:

 

 

ARTETERAPIE a ARTEFILETIKA pro lidi s PAS a jejich blízké

Autorka: Mgr. et Mgr. Umay Y. Wolf

 

„Být autistický ještě neznamená nemít lidskou duši. Ale znamená to být zvláštní. Znamená to, že co je normální pro lidi, není normální pro mne. A naopak – co je normální pro mne, není normální pro zdravé lidi. Do určité míry jsem špatně vybaven pro přežití v tomto světě, jako mimozemšťan, který přistál na Zemi bez orientační příručky. Ale moje osobnost je nedotčena. Moje já je nedotčené. Našel jsem ve svém životě velké hodnoty a smysl života a nechci z nich být vyléčen… Uvědomte si, že jsme si odcizeni navzájem, že můj způsob bytí není poškozenou verzí vašeho. Prozkoumejte své domněnky. Definujte své podmínky. Spolupracujte se mnou na stavbě mostů mezi námi.“ (De Claerq, Hilde)

 

“Zpráva z planety Asperger

Obyvatelstvo na planetě Asperger se vyvíjelo úplně jinak a některé pustošící pohromy, které pramení z lidské krutosti, pokrytectví a podvádění, tam vůbec nejsou známy. Oceňuje se zde individualita, prostor, soukromí a svoboda bez jakéhokoli donucování. Kolektivní chování, jako je organizování do různých sociálních skupin či poslušnost vůdci, je tu prakticky vyloučeno. To má  samozřejmě dalekosáhlé dopady – války jsou zde naprosto neznámým jevem.

Obyvatelé mají vynikající smysl pro spravedlnost. Jejich zákony jsou založeny na jasných morálních standardech, i když specifické předpisy jsou někdy přehnaně složité. Vysoce rozvinutá počítačová technologie podporuje vzájemnou komunikaci. Jestliže se společensky druží, pak pro to mají specifický důvod, např. Společný zájem. V takových případech není verbální komunikace důležitým rysem.

Návštěvníci planety se někdy cítí zaskočeni otevřeným a přímým jednáním domorodců, ale pokud si na ně zvyknou, shledají toto chování originálním a osvěžujícím. Na této planetě se nic neskrývá a nepředstírá. S nikým se nezachází odlišně, nebo dokonce hůře kvůli jeho sociálnímu postavení. Pochvaly či pokárání jsou udělovány otevřeně a každý přesně zná své místo.

Emoce se vyjadřují se stejnou otevřeností, což brání tomu, aby se emoční zranění zanítila. Proto zde není prostor pro pokrytectví, hořkost, nevraživost, zášť nebo psychický nátlak.

Humor má na této planetě dvě stránky, ani jedna není krutá či primitivní. První je jednoduchý a nekomplikovaný typu “uklouznout na slupce od banánu.” Ten druhý je kultivovaný a vychází ze slovní hry.

V každém domě a na každém rohu ulice jsou k dostání speciální kapsle k redukování stresu, což jedincům pomáhá vyrovnat se se zdejší výjimečnou přecitlivělostí. Kapsle umožní uživateli řídit smyslové podněty tím, že si nastaví vlastní úroveň světla, hluku, barev, tlaku apod.

Úcta k dětem a jejich hodnotě je patrně hlavním rysem obyvatelstva této planety. Všichni tady dospívají bez ztráty nejkrásnějších vlastností dětství – smyslu objevovat zázraky, necenzurované poctivosti a upřímnosti, schopnosti vidět morální záležitosti s nekompromisní jasností.

(Boyd, Brenda)