Můžete si dovolit být silní a vášniví?

vášeň psychoterapeutkaUž jste si všimli, že silní jedinci jsou často také „samotáři“? Čím to je? Když si totiž dovolíte být silní, síla vás přirozeně vytlačí ze zóny komfortu, z území, které je vám velmi dobře známé do území, které je třeba probádat a ustát si ho i s tím riskem, že se v něm na určitou (někdy navždy) dobu ocitnete sami. Když jste spojeni se svou opravdovou, přirozenou silou, cítíte odvahu otevřít se životu a všem možnostem, které vám život nabízí. Jste ochotni riskovat, jste připraveni se zviditelnit, jdete prostě za tím, co chcete. Vše je pro vás jasné, nemáte pochybnosti o správnosti svých kroků, neváháte a jen následujete vnitřní impulz. Neřešíte, zda to, co konáte je špatné nebo správné – dobré a akceptované většinou nebo těmi, kteří jsou pro vás důležití a kteří někdy svým vlivem útočí na vaši sebehodnotu a sebeobraz. Nelámáte si hlavu zbytečným přemítáním, prostě žijete. Vaše síla je v danou chvíli přiměřená bezprostřednímu okamžiku. Vaše síla může být divoká, vášnivá nebo jemná a přesná. Svou sílu ovládáte a vynakládáte ji s rozvahou. Vydáváte na své každodenní úkoly jen tolik úsilí, kolik si daná věc žádá. Jen tolik, kolik je právě třeba vynaložit vnitřních prostředků. Stáváte se pružnými a vnímavými k výzvám okolí i k osobním rezervám a potřebám. Jste naplno v daném přítomném okamžiku, nejste zatížení očekáváním a předsudky. Neplete si svá rozhodnutí s nadějemi a iluzorními předpoklady na základě minulých domněnek. Jste teď a tady, v plně bdělém a vědomém spojení se sebou. Vše, co se kolem vás děje berete jako zkušenost, na kterou reagujete ze své pravé podstaty. Vaše činy jsou pak jen odpovědmi na výzvy, které k vám přijdou na vaší životní cestě. Následujete svůj vnitřní proud a spojujete se s proudem veškerenstva v souladu se smyslem vašeho života a univerzální pravdou vašeho srdce. Vaše cesta je bdělá, jste naplno pozorní k neustálému pohybu ve vás i ve vašem okolí, splýváte s proudem a udržujete vnitřní i vnější rovnováhu. S řekou života nebojujete, ale plynete harmonicky s jejím proudem.

Fakt, zda si dovolíte zažívat naplno přítomnost vlastní síly, souvisí také s tím, jaký byl přístup vašich rodičů k projevům sexuality. Sexualita jako cesta životní síly v její nejčistší přirozenosti je spojena se silou. Proto ve vztazích někdy lidé hrají různé sexuální „hry“, aby načerpali (rozuměj vysáli) sílu z druhého člověka, když si nejsou vědomi svého spojení se svou vlastní silou. Nebo když se svoji silou neumí přirozeně plout a z důvodů negativních přesvědčení a bloků, je jejich síla buď potlačena nebo pokroucena. Když si neblokujete svou sílu ve druhé čakře a dovolíte jí, aby pokračovala na své cestě do třetí čakry – čakry umožňující vám projevit své zaměření, cílení a rozhodnost, můžete naplno rozvinout veškeré její aspekty a možnosti. Jednou z kvalit síly je ohnivost, a ta vám otevírá cestu k vášni, vášni vašeho zapáleného srdce.

Pokud tedy mají rodiče k sexualitě negativní přístup, dítě ho podvědomě převezme a se svou sexualitou potlačí i svou sílu (z druhé čakry již energie nemůže pokračovat dál do třetí a poté čtvrté čakry). Přestávají mít „šťávu“ na rozhodné činy a jsou ve světě ztraceni, na pospas silnějším jedincům, kteří jejich oslabení mohou zneužít a využít ve prospěch svého osobního záměru.

Zralá sexualita ale samozřejmě obsahuje víc než jen sílu. Je v ní přítomná i láska vyvěrající z otevřeného srdce, splynutí v jednotě a vědomá bdělost ke svým hranicím a své cestě. Bez těchto kvalit je sex jen uspokojování animálních choutek nezralé duše. Ale bez síly není sexualita úplná. Naše společnost je přesycena sexuálním nábojem, který na nás doslova řve z masmédií, je v pornografii, projevuje se v prostituci a reklamě. Což někdy vede lidi k opačnému extrému – útěku do asexuálního života plného potlačení svých vnitřních přirozených silových tendencí. Sex ale není vypichován do našeho zorného pole jen proto, že lidé ke své sexualitě tímto násilným způsobem přistupují přirozeně, ale proto, že svou sexualitu potlačují, a potlačená energie pak vystupuje na povrch v deformované až perverzní podobě. Přímý, přirozený způsob prožívání sexuality byl u nich potlačen.

Řešením je poznat svou sílu, objevit s ní spojenou divokost a vášeň své sexuality. Neznamená to ale, že sexualita má poté ovládat a stravovat daného jedince tak, že by zaplňovala veškeré místo v jeho mentálním uvažování a hnala ho jako nezkrocené zvíře do kontaktu s druhými lidmi. Takový člověk není ovládán silou a zmítán jí, ale vědomě se se svou silou spojuje. Se svou divokostí plyne a nebojí se své vášně, ať už má jakoukoliv podobu v jeho jedinečném tvořivém projevu, kdy zažívá osobní uspokojení jen z toho, že je…

Yamuna

www.psychoterapeutka.eu, www.mamjirada.com