Nový přístup k sexu – pomalý sex

1d3b12c8a8ae5c04c7aac1bd43582229Pokud chcete naplno prožívat svůj intimní život, je nutné mít jiný přístup. Rychlý, vášnivý sex totiž znecitlivuje tělo, zejména pak penis a pochvu. Je mechanický, probíhá na úrovni vnějšího těla a závisí na vzrušení. Čím větší vzrušení prožíváme, tím více ztrácíme vnitřní citlivost. To je důvodem často i široce rozšířeného problému s impotencí. Impotence představuje ztrátu citlivosti a sebeuvědomění, protože nadměrnou stimulací se muž pomalu umrtvuje sám v sobě a poté i vůči druhým, takže nakonec není schopen reagovat ani na silně stimulující vjem.

Velmi často může strach být strach z necítění (u muže nebo u ženy) impulzem k vyhledávání vzrušení, vjemů. Alespoň s jistotou zjistíte, že v konkrétní situaci něco cítíte. S uvolněním je všechno široce otevřené, zatímco strach z necítění něčeho v dané situaci mnoho z nás udržuje v kolejích hledání silných vjemů. Důležité je, abyste – až začnete prozkoumávat nové – nečekali to, na co už jste zvyklí, co znáte. Začněte experimentovat a získávat zkušenosti na vlastní kůži. Potřebujete se zcitlivět, uvolnit a otevřít, abyste byli více schopni vcítit se do sebe. A potřebujete objevit hodnotu jemného. Musí dojít k posunu v mysli i v těle, a sice od sexuální touhy, která je zaměřená směrem vzhůru a ven, do periferních oblastí, k pravému opaku – naprostému převrácení se, ponoření se dovnitř a do hloubky, do vlastního těla. K nalezení klidu v sobě. Čím jste bdělejší, uvolněnější a přítomnější (přičemž skutečné uvolnění se rovná sebeuvědomění), tím citlivějšími se stanete. Vnímání vytváří přítomnost, jdou tedy spolu ruku v ruce.

Pomalost je vždy určitým druhem klidu, rozvahy – nikoli však chladu. Když jste vnitřně vtaženi do jemných pochodů ve svém těle, místo abyste byli zaujati zvyšováním vášnivosti a vzrušení při sexu, je v tom určitý odstup – nikoli však odpojení. Rychlý, vášnivý sex se určitě může bezprostředně zdát jako uspokojující, ale kuriózní u něj je, že časem vám může kvůli zátěžím a cílům, které tento sex představuje, připadat, že chodíte v kruzích. Nakonec se na horizontu nerýsuje nic vzrušujícího. Sexuální nuda, nebo nakonec i absence sexu, jsou hlavními důvody, proč je pro páry tak těžké udržet si vztah po mnoho let. Za řešení této neuspokojivé situace se dnes považuje časté střídání či výměna partnerů. Sexuální frustrace a sexuální touha jsou základními důvody pro stále se zvyšující poptávku po pornografii, která je zcela neměnně zaměřena na stimulaci a vjemy. Když sex pojmeme jako vášeň, vzrušení a stimulaci, může muž sám vůči sobě znecitlivět, uzavřít se do světa sexuální fantazie.

1380289_644541825579425_1338489889_nKdyž věříme, že sex je založen na žáru vzrušení, díváme se stále po cestě vjemu. Měli bychom se však místo toho obrátit sami k sobě a podívat se na extatickou citlivost naší vnitřní buněčné životní síly (a procítit ji). K tomu se musíme zklidnit, abychom mohli přenést pozornost zpět sami k sobě, tam, kde jsme ve vlastním těle a ve své vlastní bytosti ukotvení, místo abychom se zaměřovali na orgasmus nebo na svého partnera. Na klidu je úžasné to, že je věčný, že nevyhoří a nevyčerpá se, což nelze říct o poskakování pod taktovkou vzrušení. Když je člověk stále rozvášněný, je to nakonec vyčerpávající! Klidný postoj vám dá možnost vyvážit se a spočinout, a současně vás vnitřně zapojí do něčeho mnohem většího, než jste vy sami. Zde není spěch, vzestupy, ani pády.

Vagína se může připravit na vědomé, pomalé milování při vaginálním mapování, kdy něžností a jemností projdeme procesem zcitlivění a zpřítomnění se, spojení se sebou, svým ženstvím, svou vnímavostí a opravdovostí.

Inspirováno knihou Vědomé milování.

www.mamjirada.com

www.psychoterapeutka.eu