ThetaHealing®

Technika ThetaHealing® je moderní meditační technika, která umožňuje okamžitě tvořit změny v podvědomé mysli, odstraňovat traumata a bloky, měnit negativní programy a asociace a nahradit je pozitivními. Uvedením mozku do stavu theta (frekvence mozkových vln 4-7Hz) je nám umožňuje přímo pracovat s podvědomím. Mozek je ve stavu theta přirozeně například ve stavu hluboké meditace a také když spíme, kdy je člověk úplně uvolněný a vědomá mysl je uklidněná. V tomto stavu je jednoduché pochopit programy a situace uložené v podvědomí a udělat okamžité změny.

Absolvovala jsem v roce 2019 a 2020 na Slovensku u Klementa Sekery tři úvodní kurzy do ThetaHealingu (Základ DNA, Pokročilý kurz DNA a Kopejte hlouběji) + kurzy – Já a Stvořitel, Hojnost a Spřízněná duše.

Konzultace ThetaHealing® 

Konzultace začíná rozhovorem s klientem, abychom upřesnili, který problém chce klient řešit. Pomocí doplňujících otázek a intuitivních schopností najdeme příčiny problému. Následuje práce s přesvědčeními a instalace nových pocitů.

Práce s přesvědčeními

Touto technikou změníme nevýživné, nežádoucí programy na pozitivní. Např. program Peníze přinášejí neštěstí. můžeme nahradit programem Peníze vždy pracují pro mne.

Příklady programů a jak mohou působit

  • Nikdy nic nedokážu – taková přesvědení mohou být základem neúspěchu ve všem
  • Ostatní jsou důležitější než já – člověk se může snažit vyhovět druhým bez toho, aby respektoval sebe a svoje potřeby
  • Musím všechno zvládnout sama/sám – nelogické odmítání pomoci nebo rady, tvrdohlavé následování vlastního rozumu, potřeba všechno vymyslet sám
  • Každý v naší rodině má cukrovku (př. jinou chorobu) – člověk se může cítit vyloučený z rodiny, pokud danou chorobu nemá, a tak si ji podvědomě vytvář
  • Peníze jsou kořenem všeho zla – nositel se může vyhýbat penězům a příležitostem získat peníze

Instalace pocitů

Mnoho lidí nepozná některé pocity, například jaké je to cítit rodičovskou lásku, přijetí, být respektovaný partnerem nebo co to znamená mít hojnost. Pomocí instalací pocitů umíme zpřístupnit podvědomí pocity, které nezná. Tmí umožníme, aby podvědomí vytvářelo a přinášelo do života této pocity, a aby je klient zažíval.

Jak dlouho trvá konzultace a kolik jich budu potřebovat?

Nabízím konzultace v délce 60 až 90 minut. Počet konzultací potřebných na úplné odstranění problému je individuální a závisí na tom, jak hluboko jsou zakořeněné problémy klienta. Většina klientů cítí změny již během první nebo po první konzultaci, neboť technika ThetaHealing patří k nejrychlejším léčebným technikám.

Ceník na stránce Ceník