ARTeterapie

 

Arteterapie je terapie uměním.

Je určena všem, kteří chtějí tvořit, bez omezení věku, zdravotního a duševního stavu, smyslového postižení,aj.

Umožňuje člověku uvědomit si podstatu jeho psychických problémů a pomáhá mu naučit se řešit je vlastními silami.

Arteterapie nám pomáhá utvořit si vlastní obraz nejen pro sebe, ale hlavně o sobě. Učí nás v kresbě, malbě i koláži poznávat svou duši, rozlišit své problémy a lépe přijímat sebe i okolní svět.

Arteterapie je jedním z psychoterapeutických postupů. Opírá se o výtvarné projevy klientů jako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o dokonalé, konečné dílo, ale o proces tvorby.

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky. Prostorový charakter obrázků může souběžně vyjádřit mnoho aspektů zkušenosti. Výtvarné umění usnadňuje tvořivost a je užitečné při práci s fantazií a nevědomím.

V arteterapii jde u každého jednotlivého klienta o naplnění běžných cílů. Mezi nejčastější patří navození kompenzačního procesu, aktivace, zprostředkování kontaktu, přeformování (výtvarných i duševních) stereotypů, komunikace prostřednictvím výtvarného projevu, odstranění úzkostných stavů, socializace nebo kanalizace agresivity.

Důraz může být kladen na externalizování problému klienta a jeho transformaci do nového harmonizujícího kontextu. Nejčastějším posláním arteterapie je doprovázení lidí z teritoria disharmonie, chaosu, z prostředí ohrožujícího jejich tělesné a duševní zdraví, které může být nejen v jejich okolí, ale i v nich samých, do prostoru – území – léčivého, léčícího, jež mohou najít sami v sobě prostřednictvím výtvarného umění.

Arteterapeutické techniky:

Při arteterapeutických činnostech pracujeme buď v ploše (malování, koláže, práce s papírem, kreslení.) nebo v prostoru (modelování z hlíny).

Účel výtvarných technik

  • usnadnění vyjadřování svých pocitů
  • umožňují rozpoznat některé (jinak těžko přístupné) osobnostní rysy klientů
  •  během výtvarného vyjadřování dochází k mimovolnímu slučování vědomých a nevědomých tendencí (ve zkratce se odehraje         totéž, co by bylo slovy propracováváno mnohem delší dobu)
  •  klient objevuje své tvůrčí vlohy a může si tím výrazně posílit sebevědomí
  •  spontánní tvorba obohacuje naši tvořivost, podporuje sebeuzdravování

Vznik arteterapie se datuje na 30. – 40. léta 20. století. U nás se začala používat v průběhu let padesátých, a už tehdy její metody dosahovaly velkých úspěchů.

Arteterapie je způsob léčby duše pomocí umění. Tato disciplína je aplikovatelná na klienty, kteří mají vážnější psychické potíže, ale mohu poskytnout i kursy, které navštěvují lidé za účelem odreagování a získání lepší psychické rovnováhy. V kurzech arteterapie je důraz kladen především na tvůrčí osobnost a je jedno, jestli bude terapie probíhat s pomocí výtvarných, dramatických nebo literárních metod. Mnoho klientů navštěvuje terapie například z důvodu, že je trápí noční můry, kterých se chtějí zbavit. Často malují své sny na plátna, které pak se svým terapeutem společně rozebírají.

Poskytuji individuální arteterapii buď ve formě hodinových setkávání (povídáme si nad vašimi domácími pracemi anebo varianta přímé tvorby různými technikami cca na dvě až tři hodiny času pod mým vedením). Nutno účastnit se minimálně 5 individuálních sezení, nebo ideálně 10 individuálních sezení v kuse. Ceny najdete v sekci CENÍK.

 

NOVĚ nabízím ARTeterapii ONLINE přes ZOOM aplikaci

Online kurz Arteterapie:

Doporučuji absolvovat sady zoomů postupně, od první sady po čtvrtou, pro větší schopnost jít postupně do hloubky sebe sama a také pro prohloubení a zintenzivnění výtvarného ztvárnění.

10 setkání přes zoom v délce cca 60 až 90min – ukázka techniky a zadání domácích úkolů, případně vedená imaginace – 7.700,-Kč za všech 10 zoomů (možnost takto jednotlivě zakoupit všechny sady – 1., 2., 3. i 4. sadu zoomů) – pokud se k těmto online kurzům dostanete později a už budou sady rozjeté (např. v půlce 2. sady), můžete dokoupit ty zoomy, které jste neabsolvovali osobně a naskočit do skupiny kdykoliv – platba bude stejná, pokud si koupíte sady se slevou oproti jednotlivému setkání – v případě naskočení do druhé sady si zakoupíte obě sady – 1. a 2. a plynule pokračujete se skupinou

V případě zakoupení 20 setkávání najednou je cena celkově: 12.700,-Kč (1. + 2. sada) (1. + 3. sada) (1. + 4. sada) (2. + 3. sada) (2. + 4. sada) (3. + 4. sada)

V případě zakoupení 30 setkání najednou je cena celkově: 17.700,-Kč (1. + 2. + 3. sada) nebo varianta (1. + 2. + 4. sada), (2. + 3. + 4. sada), (1. + 3. + 4. sada)

V případě zakoupení všech 40 setkání je cena celkově: 22.700,-Kč (sada 1. + 2. + 3. + 4.)

K těmto setkáním budete potřebovat čtvrtky o velikosti min. A3, nebo A2, balící papír, nůžky, pastelky, tužky, pera, inkoust a tuže, tempery, akvarelky, fixy, lepidlo, noviny a časopisy, suchý pastel, štětce, hadřík, kelímek na vodu a vodu, zašpinitelné oblečení

Individuální konzultace online přes zoom nad vašimi pracemi vytvořenými v rámci 10 (20, 30, 40) zoomů: 1.000,-Kč/hodina vždy až po absolvování celé sady čili nejdříve po 10. setkání

 

Prvních 10 témat:                  Druhých 10:                                    Třetích 10 (pouze pro ženy):              Čtvrtých 10 (práce s technikou koláže):

PRVNÍ SADA                          DRUHÁ SADA                               TŘETÍ SADA                                         ČTVRTÁ SADA

1, Já                                           1, Vnitřní muž                                1, Archetyp                                             1, Já a můj svět

2, Vnější svět                           2, Vnitřní žena                               2, Moje Lůno                                          2, Moje matka a její svět

3, Vnitřní svět                          3, Dětství                                        3, Moje Vagína                                       3, Můj Otec a jeho svět

4, Emoce                                   4, Má oblíbená pohádka             4, Moje Ňadra                                         4, Moje dětství

5, Energie matky                     5, Můj pomocník                           5, Mateřství                                            5, Studená koláž

6, Energie otce                         6, Moje sny                                     6, Moje první Menses                          6, Rodinná koláž

7, Vnitřní dítě                           7, Moje realita                               7, Panna – jaro, po menstruaci          7, Červená karkulka

8, Vnitřní dospělý                    8, Moje trauma                             8, Matka – léto, ovulace                      8, Šípková Růženka

9, Vnitřní rodič                         9, Moje síla                                    9, Čarodějka – podzim, PMS              9, Adam a Eva

10, Integrace                              10, Ukotvení                                  10, Vědma – zima, menses                  10, Moje budoucnost

 

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI A KREATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Psycholožka a arteterapeutka

Mgr. et Mgr. Umay Yamuna Wolf

www.psychoterapeutka.eu