ARTeterapie

 

Arteterapie je terapie uměním.

Je určena všem, kteří chtějí tvořit, bez omezení věku, zdravotního a duševního stavu, smyslového postižení,aj.

Umožňuje člověku uvědomit si podstatu jeho psychických problémů a pomáhá mu naučit se řešit je vlastními silami.

Arteterapie nám pomáhá utvořit si vlastní obraz nejen pro sebe, ale hlavně o sobě. Učí nás v kresbě, malbě i koláži poznávat svou duši, rozlišit své problémy a lépe přijímat sebe i okolní svět.

Arteterapie je jedním z psychoterapeutických postupů. Opírá se o výtvarné projevy klientů jako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o dokonalé, konečné dílo, ale o proces tvorby.

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky. Prostorový charakter obrázků může souběžně vyjádřit mnoho aspektů zkušenosti. Výtvarné umění usnadňuje tvořivost a je užitečné při práci s fantazií a nevědomím.

V arteterapii jde u každého jednotlivého klienta o naplnění běžných cílů. Mezi nejčastější patří navození kompenzačního procesu, aktivace, zprostředkování kontaktu, přeformování (výtvarných i duševních) stereotypů, komunikace prostřednictvím výtvarného projevu, odstranění úzkostných stavů, socializace nebo kanalizace agresivity.

Důraz může být kladen na externalizování problému klienta a jeho transformaci do nového harmonizujícího kontextu. Nejčastějším posláním arteterapie je doprovázení lidí z teritoria disharmonie, chaosu, z prostředí ohrožujícího jejich tělesné a duševní zdraví, které může být nejen v jejich okolí, ale i v nich samých, do prostoru – území – léčivého, léčícího, jež mohou najít sami v sobě prostřednictvím výtvarného umění.

Arteterapeutické techniky:

Při arteterapeutických činnostech pracujeme buď v ploše (malování, koláže, práce s papírem, kreslení.) nebo v prostoru (modelování z hlíny).

Účel výtvarných technik

  • usnadnění vyjadřování svých pocitů
  • umožňují rozpoznat některé (jinak těžko přístupné) osobnostní rysy klientů
  •  během výtvarného vyjadřování dochází k mimovolnímu slučování vědomých a nevědomých tendencí (ve zkratce se odehraje         totéž, co by bylo slovy propracováváno mnohem delší dobu)
  •  klient objevuje své tvůrčí vlohy a může si tím výrazně posílit sebevědomí
  •  spontánní tvorba obohacuje naši tvořivost, podporuje sebeuzdravování

Vznik arteterapie se datuje na 30. – 40. léta 20. století. U nás se začala používat v průběhu let padesátých, a už tehdy její metody dosahovaly velkých úspěchů.

Arteterapie je způsob léčby duše pomocí umění. Tato disciplína je aplikovatelná na klienty, kteří mají vážnější psychické potíže, ale mohu poskytnout i kursy, které navštěvují lidé za účelem odreagování a získání lepší psychické rovnováhy. V kurzech arteterapie je důraz kladen především na tvůrčí osobnost a je jedno, jestli bude terapie probíhat s pomocí výtvarných, dramatických nebo literárních metod. Mnoho klientů navštěvuje terapie například z důvodu, že je trápí noční můry, kterých se chtějí zbavit. Často malují své sny na plátna, které pak se svým terapeutem společně rozebírají.

Poskytuji individuální arteterapii buď ve formě hodinových setkávání (povídáme si nad vašimi domácími pracemi anebo varianta přímé tvorby různými technikami cca na dvě hodiny času pod mým vedením). 

 

Online kurz Arteterapie:

Jednotlivé zoom setkání placené jednorázově: 1.000,-Kč
Doporučuji absolvovat sady zoomů postupně, od první sady po čtvrtou, pro větší schopnost jít postupně do hloubky sebe sama a také pro prohloubení a zintenzivnění výtvarného ztvárnění.
10 setkání přes zoom v délce cca 120min (60až90min práce na tématu, poté sdílení) – ukázka techniky, provedení techniky (někdy je nutné artefakt dodělat mimo zoom), případně vedená imaginace – 7.700,-Kč za všech 10 zoomů (možnost takto jednotlivě zakoupit všechny sady – 1., 2., 3. i 4. sadu zoomů)

V případě zakoupení 20 setkávání najednou je cena celkově: 12.700,-Kč (1. + 2. sada) (1. + 3. sada) (1. + 4. sada) (2. + 3. sada) (2. + 4. sada) (3. + 4. sada)
V případě zakoupení 30 setkání najednou je cena celkově: 17.700,-Kč (1. + 2. + 3. sada) nebo varianta (1. + 2. + 4. sada), (2. + 3. + 4. sada), (1. + 3. + 4. sada)
V případě zakoupení všech 40 setkání je cena celkově: 22.700,-Kč (sada 1. + 2. + 3. + 4.)

K těmto setkáním budete potřebovat čtvrtky o velikosti min. A3, nebo A2, balící papír, nůžky, pastelky, tužky, pera, inkoust a tuže, tempery, akvarelky, fixy, lepidlo, noviny a časopisy, suchý pastel, štětce, hadřík, kelímek na vodu a vodu, zašpinitelné oblečení

ZAČÍNÁME 3.6.2024 v 19hod vždy v pondělí většinou s týdenním odstupem
Termíny první sady: 3.6., 10.6., 17.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8.2024
Prvních 10 témat:
PRVNÍ SADA
1, Já
2, Vnější svět
3, Vnitřní svět
4, Emoce
5, Energie matky
6, Energie otce
7, Vnitřní dítě
8, Vnitřní dospělý
9, Vnitřní rodič
10, Integrace

Termíny druhé sady: 2.9., 9.9., 23.9., 7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11.2024
Druhých 10 témat:
DRUHÁ SADA
1, Vnitřní muž
2, Vnitřní žena
3, Dětství
4, Má oblíbená pohádka
5, Můj pomocník
6, Moje sny
7, Moje realita
8, Moje trauma
9, Moje síla
10, Ukotvení

Termíny třetí sady: 2.12., 9.12., 16.12.2024, 6.1.2025, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2025
Třetích 10 témat (pouze pro ženy):
TŘETÍ SADA
1, Archetyp
2, Moje Lůno
3, Moje Vagína
4, Moje Ňadra
5, Mateřství
6, Moje první Menses
7, Panna – jaro, po menstruaci
8, Matka – léto, ovulace
9, Čarodějka – podzim, PMS
10, Vědma – zima, menses

Termíny čtvrté sady: 24.2.2025, 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4.2025
Čtvrtých 10 zoomů (technika koláže):
ČTVRTÁ SADA
1, Já a můj svět
2, Moje matka a její svět
3, Můj Otec a jeho svět
4, Moje dětství
5, Studená koláž
6, Rodinná koláž
7, Červená karkulka
8, Šípková Růženka
9, Adam a Eva
10, Moje budoucnost

Pokud máte zájem, napište mi na umay@centrum.cz
Těším se na vás kdykoliv a kdekoliv
Psycholožka a arteterapeutka
Mgr. et Mgr. Umay Wolf
www.psychoterapeutka.eu