Rodinné a jiné konstelace

Klasické Rodinné konstelace vytvořené Bertem Hellingerem odhalují tragickou dynamiku a zápletky, ke kterým se tradiční psychoterapie nepřiblíží. Terapie, soustředící se na systém, pomáhá nalézt, jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a svých předků. K tomu dochází při sestavení vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do konstelace druhých jako zástupce jeho blízkých osob. Rodinné konstelace řeší problém separace a vedou k prožitku toho, že vše je spojeno se vším, pokud to přijmu zpět do svého systému, dojde k úlevě a pochopení. S původní rodinou jsme spojeni skrze celé generace. Formuje to, jak vnímáme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Rodina patří mezi hlavní příčiny kvality našich vztahů, našeho zdraví a našeho života. Semináře jsou vhodné pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, nebo pro ty, kteří se chtějí osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Účastníci by se měli před seminářem co nejlépe informovat o historii své rodiny. Potřebují také získat co nejvíce informací o významných (tragických) událostech, které se udály v současnosti a v minulých generacích. (např. předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, potraty, úmrtí při porodu, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, mentální nemoci, ztráty majetku, věznění, křivdy, brutální zločiny, zločiny a tragické události spojené s válkou apod.)

Klasickým výcvikem Rodinných konstelací jsem prošla v roce 2009 a 2010 u jeho přímého žáka Bhagata.

Jako terapeutka na základě motivace a poznatků o faktech klientova rodinného systému určím členy rodiny, kteří jsou významní pro konstelaci, za které vybere mezi přítomnými klient zástupce. Jdeme do jádra, do primární rodiny. Klient se účastní konstelace sám za sebe. Zástupci se ocitnou v energetickém poli rodiny klienta, vypovídají o vztazích, které se v rodině dějí. Jako terapeutka pracuji se zástupci tak, aby došlo k harmonizaci celého systému. Klient může díky konstelaci porozumět různým vlivům, které v rodinném systému působí. Může díky nim změnit pohled na svůj život a vztahy se svými blízkými.

JEDNA KONSTELACE TRVÁ CCA 60 AŽ 90 MINUT.

 

Termíny  večerních i víkendových konstelací najdete v sekci kalendář.