O Umay

 

Mgr. et Mgr. Umay Wolf

Ráda bych Vám představila svůj profesní vývoj. Vím, že pro některé klienty je velmi odvážným krokem objednat se na tento typ služeb, někteří ještě stále zažívají „stigmatizaci“, když si vybírají spolupracovat s psychologem, a také jít (či se s ním propojit ONLINE) za cizím člověkem a odhalit mu své nitro. Přála bych si, aby podrobnější informace o mně rozpustily alespoň částečně Vaše obavy, proto se chci s Vámi podělit o své dosavadní pracovní zkušenosti.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde jsem zároveň studovala i další magisterské studium – Učitelství psychologie pro SŠ, obě studia jsem zakončila v roce 2005 titulem Mgr. V roce 2023 jsem na téže fakultě začala studovat kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, který jsem úspěšně ukončila ústní zkouškou v únoru 2024.

Po celou dobu své pracovní kariéry se věnuji poradenské a lektorské činnosti, plus psychodiagnostice. Pracovala jsem v PPP, v SPC, ve speciálních školách, v ambulanci střediska výchovné péče, jako školní psycholožka a nyní jako PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ pro dospělé. Jsem v předatestační přípravě z Klinické psychologie a psychoterapie. V tomto oboru se intenzivně vzdělávám. Mimo jiné jsem také absolvovala akreditovaný koučovací výcvik – Empowerment kouč (akreditace MŠMT, certifikace Americké ICF – pracuji dle Etického kodexu ICF), abych rozšířila své pole působnosti. Kromě toho, že v koučování vidím smysl, i mně osobně posunul tento výcvik hodně vpřed. Jsem tedy kromě psychologa (ve zdravotnictví) i kouč osobního rozvoje. Od roku 1998 se zabývám Arteterapií, nyní pracuji na odborné publikaci na toto téma. S klienty využívám svou 14letou zkušenost s individuálními i skupinovými Systemickými rodinnými konstelacemi.

V posledních třech letech se moje specializace ubírá směrem do krátké psychoterapie zaměřené na řešení 

(Solution Focused Brief Therapy),

kterou ráda kombinuji s arteterapií a dalšími technikami, dle potřeby klienta. 

Momentálně jsem třetím rokem frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v institutu Dalet Olomouc a pracuji pod supervizí. Mám za sebou v rámci SFBT za dva roky praxe přes 1500 individuálních psychoterapií s klienty online nebo naživo.

 

Již ve 14 letech jsem věděla, že mám být psycholožkou, byla jsem vždy „vrbou“ a „pomahačkou“ celé naší rodině, proto svou práci miluji a beru jako své poslání. Ve své praxi se opírám i o své životní zkušenosti, které byly náročné a mnohdy traumatizující (vždy je důležité, jak se k nim sami postavíme, zda nás posílí, nebo srazí na dno) – například jsem v roce 2014 prožila doprovázení umírající maminky na smrtelné posteli, podporu své starší sestry, které zemřel postižený syn, osobně prožité domácí a sexuální násilí atd.

 

Ve své praxi se setkávám u klientů s potížemi v sebepřijetí, s pocity nízkého sebevědomí, s úzkostnými pocity a panickými atakami a jinými psychosomatickými potížemi, také se sebevražednými myšlenkami, se sebepoškozováním, s partnerskými a vztahovými potížemi, s potížemi v pracovním kolektivu a potížemi s vlastními dětmi apod. Věřím v důležitost způsobu přístupu k těmto situacím, v důležitost dokázat změnit úhel pohledu na danou situaci, proto k nim přistupuji s maximálně citlivým, nesoudícím a individuálním přístupem.

 

V současnosti se věnuji klientům ve zdravotnickém zařízení Psychosociální centrum Přerov a ve své soukromé ONLINE praxi.

Při vykonávání svého poslaní se řídím Etickým kodexem ČAP.

Česká asociace pro psychoterapii, z.s. – Etický kodex (czap.cz)

Etický kodex ČAP vychází z dokumentu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP originálPROHLÁŠENÍ O ETICKÝCH ZÁSADÁCH.

 

Vzdělání:

 • 1998-99- Seminář Arteterapie na Vyšší soc. ped. a teolog. škole JABOKu – vedeno Ing., PhDr. Marií Lhotovou
 • 1999–2005  – Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta: Jednooborová psychologie
 • 1999-2005 – Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta: Učitelství psychologie pro SŠ
 • 2001 – Volitelný předmět na Ped.F. UK – Artefiletika+Arteterapie – vedeno Doc. PaedDr. Janem Slavíkem CSc.
 • 2001 – Výcvikový program – Arteterapeutická práce s hlínou – Hlína I – vedeno Dipl. K.T. Beatou Albrich
 • 2001 – Výcvikový program – Arteterapeutická práce s hlínou – Hlína II – vedeno Dipl. K.T. Beatou Albrich
 • 2001 – Seminář sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru – „Základní řada“ – vedeno ak.mal. Kamilou Ženatou
 • 2002 – Seminář sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru – „Osvobození vnitřního dítěte“ – vedeno ak.mal. Kamilou Ženatou
 • 2002-03 – Seminář sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru – „Potkej svůj stín“ – vedeno ak.mal. Kamilou Ženatou
 • 2002-03 – Jednoletý systematický kurz ARTETERAPIE – Horní Palata – vedeno PhDr. Helenou Strnadlovou – 100 hodin
 • 2003 – Seminář sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru – „Moc emoce“ – vedeno ak.mal. Kamilou Ženatou
 • 2003 – Seminář sebezkušenostní práce – „Dramaterapie“ – vedeno Fay Prendergast
 • 2004 – Seminář sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru – „Dodatky“ /ještě k vnitřnímu dítěti/ – vedeno ak.mal. Kamilou Ženatou
 • 2004 – Seminář sebezkušenostní práce – „Maska jako terapeutický prostředek“ – vedeno Dipl. K.T. Beate Albrich
 • 2004 – Seminář sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru – individuální terapie – IMAGINACE – vedeno ak.mal. Kamilou Ženatou
 • 2008 – Letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie
 • 2009 – Kurz – Vnitřní dítě – Petr Kosina
 • 2009 – 2010 – Dvouletý sebezkušenostní výcvik v systemických rodinných konstelacích – Bhagat J. Zeilhofer – 250hodin
 • 2009 – Umění zemřít – Bhagat
 • 2010 – Esence vztahu – Bhagat
 • 2010 – Dva semináře BIOSYNTÉZY – hranice a pohlavní identita
 • 2010 – Vzdělávací program UHK – Terapie ve speciálně-pedagogické péči
 • 2011 – Kurz Kresba postavy – Mgr. Zdeněk Altman – IPPP
 • 2011 – Vzdělávací akce UHK – Diagnostické aspekty výtvarného projevu
 • 2011 – Vzdělávací akce UHK – Možnosti podpory edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2011 – 2012 – Dvouletý akreditovaný (od MŠMT) kurz v arteterapii a artefiletice – Mirek Huptych a spol. – 252hodin
 • 2011 – Seminář – Screening kreseb emocionálně traumatizovaných dětí – MUDr. Vaníčková
 • 2011 – SORAD – školení IPPP
 • 2012 – Lüscherův barvový test – školení Testcentrum
 • 2019 – Vědomé rodičovství – 2 denní kurz – Brazílie
 • 2021 – SEDUCA – Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
 • 2021 – Rekvalifikační kurz Výživový poradce – Fitnessinstitut
 • 2021-2022 – Helsinki Brief Therapy Institute LTd.,DALET institut, s.r.o. Olomouc: Reteaming Coach Training Program, certified by Helsinki Brief Therapy Institute, Coaching for Individuals, Teams and Organizations, Reteaming kouč, absolventka
 • 2021-2022 – DALET institut, s.r.o. Olomouc: Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce(ekvivalent Na řešení zaměřený přístup v poradenství a terapii, 160 hod., akreditace MPSV ČR, A2021/1193-SP), absolventka sebezkušenostní části 
 • 2022 – Rekvalifikační kurz Instruktor jógy – Vitalinstitut
 • 2022 – Práce psychologa s klientem s PAS – workshop PASPOINT Brno
 • 2022 – Rekvalifikační kurz – Empowerment kouč (certifikován MŠMT, certifikace od Americké ICF) – pracuji dle Etického kodexu ICF
 • 2022 – trvá – DALET institut, s.r.o. Olomouc: Solutions Focus – Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení(celková dotace 777 hod., certifikován u České asociace pro psychoterapii ČAP), frekventantka navazující části výcviku (617 hod.)
 • 2023 -2024 – Kurz „Psycholog ve zdravotnictví“ – Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze
 • 2023 – Nástup do předatestační přípravy v Klinické psychologii
 • 2023 – Kurz ASSYST pro dospělé a děti – práce s traumatizovanými klienty
 • 2023 – kurz MMPI-2 – Testcentrum Praha
 • 2023 – kurz – Transakční přístup k psychózám – Institut klinické psychologie Praha
 • 2024 – TAT a odvozené metody – Testcentrum Praha
 • 2024 – 2025 – Základní kurz ROR – kurz – Institut klinické psychologie Olomouc
 • 2024 – Kurz Ids – Testcentrum Praha
 • 2024 – Wechsler pro děti a dospělé – kurzy Testcentrum Praha
 • 2024 – Arteterapie se zaměřením na řešení – kurz Dalet Olomouc
 • 2024 – Krizová intervence ZKI – Remedium Praha – 56hodin
 • 2024 – kurz Disharmonický vývoj – Institut klinické psychologie Praha

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • 1994 – 1997 – vedoucí práce na SOČ, „Nebezpečný svět drog“ – vydáno koordinátorem pro drogovou problematiku, použito k výuce na SŠ, SOU Královéhradeckého kraje – výtisk k dispozici v SVK HK: KNIHA Nebezpečný svět drog, ( 738 376)
 • Gymnasion (časopis pro zážitkovou pedagogiku) 5/2006 – Jak se o víkendu tvoří civilizace (artefiletický exkurz)
 • Články pro časopis MAMINKA, Betynka, Reflex, Pravý domácí časopis, Elle, Žena a život a Kvalitní život
 • Nyní pracuji na odborné publikaci o arteterapii pro lidi s PAS