Na řešení zaměřená psychoterapie

SFT neboli Solution focused terapie, „na řešení zaměřená psychoterapie“ – individuální, párová, rodinná – mi dává nástroje, jak efektivně podpořit klienta v hledání a hlavně v nalézání jeho vlastního řešení jeho tíživé situace. Pracujeme hlavně se zdroji, výjimkami, s vizemi do budoucna a cíli, s otázkami.

Psychoterapeutický SF přístup doplňuji i jinými psychoterapeutickými přístupy z různých výcviků – jako např. biosyntéza a arteterapie, podle preferencí klientů.

 

Pracuji s klienty ONLINE přes zoom nebo google meet, nebo ve své provozovně v Brně Žabovřesky, Minská 18, 3. patro bez výtahu.

Témata (ne všechna jen hlavní a nejběžnější):

 • deprese
 • vztahy
 • závislosti
 • poruchy příjmu potravy
 • hněv
 • komunikace
 • práce

Tyto otázky by mohly podpořit zvídavost klienta v jeho procesu:

 • Co chci?
 • Jak jinak chci žít? Jak to má vypadat?
 • Co pro sebe chci vytvořit, abych byl šťastný?
 • Jak poznám, že se to blíží? Jak poznám, že už jsme v cíli?
 • Kdo mi v tom může pomoci?
 • Čím začnu, co bude mým prvním malým krokem?
 • Co pak bude dál?
 • Čeho si všimnou moji blízcí na mně, když vykročím na cestu změny?
 • Podle čeho sám poznám, že se mi daří?
 • Co budu dělat jinak?….

Co je přístup zaměřený na řešení?

Přístup zaměřený na řešení (zkráceně SF z angl. „solution-focused“) lze zařadit do velké rodiny tzv. systemických či lépe postmoderních přístupů. Jak název napovídá, zaměřuje se na hledání řešení místo na podrobné analýzy problémů a jejich příčin a díky tomu dosahuje rychle a efektivně pozitivních změn. Tento směr vytvořil Steve de Shazer, Insoo Kim Berg a další kolegové z BFTC (USA) a během několika let se rozšířil po celém světě a etabloval se v různých oblastech (psychoterapie – včetně osob s nejzávažnějšími problémy, poradenství, koučování, management, supervize, vzdělávání…). Autoři SF přístupu se kromě „postmoderního/ systemického myšlení“ (poststrukturalismus, radikální konstruktivismus, sociální konstrukcionismus…) rovněž významně inspirovali způsobem práce fenomenálního terapeuta Miltona H. Ericksona, proto se SF občas řadí i mezi „ericksonovsé přístupy“. Kromě práce zmíněných Steva de Shazera, Insoo Kim Berg a Miltona Ericksona jsou pro naše pojetí významnou inspirací podněty Bena Furmana, Roba McNeillyho, Billa O’Hanlona, Bradforda Keeneyho, Scotta Millera, Harry Kormana, Petera Szabó, Marka McKergowa, Rocío Chaveste.