Intuitivní terapie

intuitivní terapieINTUITIVNÍ TERAPIE – Terapie Hlubokým dotekem

K intuitivní terapii jsem se dopracovala krůček po krůčku po 14letech, co jsem se zabývala alternativními terapiemi. Začalo to kineziologií, mandalou života, principy života, cestou od B.Bays, SRT, metodou RUŠ, setkáním se šamanem – Amazonskými léčivými rostlinami a žábou Kambo. Až TERAPIE SRDCE mi otevřela pravou cestu mého osobního i profesního života.

Pracuji sama s klienty intuitivně. Při IT se na klienta napojuji a čistím bloky, otvírám jeho srdce. Již dopředu (někdy i několik dní) se na klienty naciťuji a v těle cítím jejich neduhy, bolesti, pocity. Když pak přijdou, sdělí mi svůj problém a jdeme do čištění. Při intuitivním vciťování se mi odkrývají léčivé obrazy minulosti, kdy vidím daného klienta v různých epochách a situacích. Často v zajímavých a někdy i strašných kontextech. Obraz ukáže, co je třeba léčit. Pak se vracíme do současného života, léčíme např. prenatální období nebo i pozdější situaci. Když je potřeba, stavím klientům i mikrokonstelaci (když se třeba potřebují rozloučit s někým blízkým, s kým se rozloučit nemohli nebo to nestihli, nebo se klient v konstelaci, kdy stojím za někoho pro něj důležitého jako jeho zástupce, konfrontuje s rodičem apod., někdy provádíme i rituály). Často se také stane, že klient má zablokovanou sexuální (životní) energii, nebo prožil zneužití, znásilnění, různá traumata, nebo má jen kolem sebe silnou energetickou obranu, která mu neumožňuje být sám sebou – vstupovat do interakcí s ostatními, mít vztah, pociťovat lásku a radost. Pak nabízím Terapii Hlubokého doteku nebo tantrické léčení či vaginální mapování. Při THD se oblečeného klienta dotýkám v oblasti břicha, podbřišku, hrudníku, někdy rukou, krku, hlavy, zad a hýždí. Jsem opět vedena intuicí a léčivou silou, na kterou jsem v tu chvíli napojena. Hluboký dotek je velmi intenzivní, často bolestivý – klienti hluboce dýchají, někdy pláčou nebo křičí, nadávají (prožívají odžitá traumata). Negativní energii, kterou z nich vytahuji při procesu, vykašlávám nebo s pomocí pití čisté vody ji vyvrhuji ven.

Jsem psycholožka a nikdy by mne nenapadlo, že se budu lidí dotýkat a takto intenzivně je léčit. Před lety jsem zažila silnou zkušenost při setkání se s Ekvádorským indiánským šamanem, kdy jsem se léčila pitím ayahuascy, šamanským tabákem, později i aplikací do malých ranek slizu z žáby Kambo. Šaman mi sdělil po půlroční intenzivní práci, že moje energie je připravena k léčení slovem i rukama. Slovem jsem byla zvyklá léčit, pracuji terapeuticky již hodně let, ale zmínka o léčení rukama mne překvapila a nedávala jsem jí váhu ani pozornost. Na jaře roku 2013 jsem se seznámila s prací Sørena Ventegodta, která mne inspirovala k tomu, abych dovolila procesu léčení, aby procházel mýma rukama. Terapie Hlubokým dotekem, kterou nyní provádím, je velmi intenzivní proces i pro mne, náročný na ochrany a zbavování se převzatých energií. Jsem stále v kontaktu s šamanem, který mne učí, jak se energií zbavovat a provádí mi sám nutné očisty.

Každý, kdo s důvěrou přijde je pro mne důležitý. Tím, že jsem na něj napojená již dávno před jeho otevřením dveří v mé kanceláři, se stává mojí blízkou součástí. Někteří mají příběhy prosté, někteří velmi silné a srdceryvné. Jedna paní s úlevou pochopila proč je její matka taková zlá a nemocná právě díky obrazům minulosti – při otevření obrazu se ukázalo, že byla bezcitná nacistka. Nebo klientka, která měsíc ve svém těle nosila své mrtvé dítě, se kterým se po jeho porodu nerozloučila, mohla u mne zažít rituál rozloučení s děťátkem a při Terapii Hlubokým dotekem proběhlo léčení tohoto traumatu a příprava lůna na nový život. Při práci používám i ručně šité panenky – jednu jsem sama šila pro svou dcerku Gangu a ostatní jsem získala od šikovných kamarádek, které terapeutické panenky s láskou šijí dle požadavků a podob objednavatelů. Na mou prosbu ušily i chlapečka s přirozením a při konstelacích, které vedu, se nám velmi hodil, protože se ve skupině objevili také zneužití muži. S jedním jsem poté pracovala i Hlubokým dotekem a rozjel se v něm i v jeho blízkých (s jeho ženou jsem takto pracovala den předtím) velmi silný ozdravný proces.

Moje práce je mým posláním a s každým člověkem mne stále víc a víc naplňuje vděčností a úctou k životu a lásce…dějí se totiž nádherné zázraky…

Petra Yamuna Částková

www.psychoterapeutka.eu